Har du et dramatalent?

Dramatalent

Drama har eksistert som kunstform siden de gamle grekerne. Det finnes utallige artikler om dette! Det er også herfra at de berømte maskene stammer fra, dem du gjerne ser på teaterprogrammer og lignende. Drama er en av få ting som i utgangspunktet ikke er så mye annerledes enn det var den gangen. Selvsagt er det annerledes med drama på film, men på teateret er det fortsatt skuespilleren som står på scenen og underholder. Vi kaller det underholdning uansett om det er en tragedie som fortolkes på scenen eller en komedie. Det er uansett en opptreden for et publikum som har kommet for å se på.

Dramafag på skolen

Første gang du stifter bekjentskap med drama er gjerne på ungdomsskolen eller videregående. Det var flere skoler som kunne tilby drama som fag før i tiden, men det finnes fortsatt noen skoler som har drama på programmet. Her lærer du ulike teknikker innen teater. Når det gjelder drama så er mye av det man lærer evnen til å sette seg inn i oppdiktede situasjoner. Drama er egentlig læren om fiksjon, men kan fortolkes på mange måter.

På ungdomsskolen og videregående er det vanlig å lære seg å sette seg inn i en spesiell situasjon. Det kan f.eks. være at du er James bond som spiller casino i Casino Royale, som skal verdens største skurker. Her må du vise at du kan sette deg inn hans situasjon og agere som han. Dette er også nyttig å kunne i andre situasjoner og gjør at man blir bedre til å takle uventede begivenheter i hverdagen.

Det store spørsmål er ofte om du har et talent for drama?

Det er vanskelig å si om du har et talent for drama. En forutsetning for å lykkes er at du liker å stå på en scene, underholde andre og bruke kroppen din. For det er ikke kun det mentale som brukes innen drama, det er også en del bevegelser som gjør at du må være i rimelig god form. Men når du har drama på skolen så merker du ganske kjapt om det er noe du liker. En dramalærer ser fort om du har et talent for drama og kan hjelpe deg videre hvis du har lyst til å utdanne deg innen teater og drama.

Har jeg et dramatalent?

Talent

Mange har eller har hatt drama som fag på skolen. Den første gangen de fleste stifter bekjentskap med faget er gjerne på ungdomsskolen og de som drømmer om å jobbe med teater videre, velger gjerne en videregående skole hvor de kan ha drama som fag. Siden går turen kanskje videre til teaterskolen for å bli utdannet til skuespiller. Men et av de store spørsmålene som melder seg i de tidligste årene, er om du har et talent for drama?

Hvordan bli god i drama?

Når du lærer drama på skolen, er det mange ulike teknikker du må gjennom. Det er mange forskjellige situasjoner som du må sette seg inn i for å bli god til å spille teater. Drama samt det vi kan kalle læren om fiksjon er et av flere fag som du må mestre for å bli en god skuespiller. Dette er noe av det viktigste innen drama. Du må lære å sette deg inn i oppdiktede situasjoner, slik det er på en teaterscene. Et manuskript som skal følges er også full av oppdiktede scener som krever at du kan følge dem og få folk til å skjønne hva som foregår på scenen. Skal du lykkes med å bli en god dramaskuespiller så må du være god til å sette deg inn i diverse fiktive situasjoner. Klarer du å forestille deg et tau på bakken, hvor tauet er en elv og du seiler ned denne? Eller at du er i butikken og betaler i kassa med kredittkortet (MasterCardkredittkort.com). Dette kan være en oppgave du skal jobbe med på skolen. Er du god til å sette deg inn i slike situasjoner og agere ut fra dem, da er det også mulig at du er et dramatalent.

Øvelse gjør mester

Selv om du kanskje sliter litt med drama på ungdomsskolen, så er det ingen grunn til å gi opp drømmen om å bli skuespiller. Akkurat som i mange andre fag så kan det store gjennombruddet plutselig komme. Se bare på sportsfolk som har levd en anonym tilværelse inntil de plutselig slår gjennom i sen alder. Det samme gjør seg gjeldende innen teater og drama. For å bli bedre er det nødvendig å øve seg igjen og igjen. Plutselig skjer det at alt går opp i en høyere enhet og derfor er det viktig ikke å gi opp, men bare øve seg.